Công văn nhập cảnh

Công văn nhập cảnh được hiểu là thư mời của cục quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam đồng ý cho một cá nhân hay một tập thể người nước ngoài được phép nhập cảnh một lần hay nhiều lần vào Việt Nam. Theo quy định người nước ngoài muốn đến Việt Nam du lịch, […]

Xem thêm