Gia hạn visa Mỹ

Từ giữa năm 2010 cho đến cuối tháng 1 năm 2017, nếu như bạn đang có visa Mỹ sắp hết hạn hoặc đã hết hạn chưa quá 48 tháng thì bạn có thể gia hạn visa qua đường bưu điện. Nhưng kể từ tháng 2 năm 2017 những quy định trên đã được thay đổi. Như […]

Xem thêm