Visa Dubai

Nếu bạn dự định đến Dubai du lịch thì quý khách nên xin visa du lịch với thời gian lưu trú khoảng 30 ngày. Đây là một trong những loại visa nhập cảnh vào thành phố Dubai chỉ 1 lần. Ngoài ra người xin visa du lịch cần có sự bảo lãnh của người thân […]

Xem thêm